Jäsenanomus

Yhdistyksen jäseneksi pääseminen

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat, entisen Lapin kunnan alueella asuvat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä seuran sääntöjen 9§:n 14 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan yhdistykseen liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.

Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle. 

Jäsenanomuskaavake

Paperisen jäsenanomuskaavakkeen voit avata ja tulostaa tästä
Täytä kaavake huolellisesti ja mahdollisimman “täydellisesti” sekä toimita täytetty hakemus ajoissa sihteerille.