Jäsenanomus

Yhdityksen jäseneksi pääseminen

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat, entisen Lapin kunnan alueella asuvat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä seuran sääntöjen 9§:n 14 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.

Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle. 

Jäsenanomus

Täytä Jäsenanomus nettilomakkeella.
Kirjoita “Lisätietoja jäsenyydestä” -kohtaan tiedot joita kysytään varsinaisella jäsenanomuskaavakkeella mikäli niitä ei löydy nettikaavakkeesta, esim. maanomistajajäsenyyttä haettaessa tila joka vuokrattu.

Metsästyskummien ja suosittelijoiden tiedot täytetään kohtiin “Huoltaja” 

Jäsenanomus löytyy täältä

Jäsenanomuskaavake

Paperisen jäsenanomuskaavakkeen voit avata ja tulostaa tästä
Voit skannata sen ja liittää ylempänä olevaan nettikaavakkeeseen .pdf:nä
Toki kaavakkeen voi toimittaa myös paperisena mutta suositus on että käytetään nettikaavaketta, tämä nopeuttaa käsittelyä ja helpottaa sihteerin työtä.