Kenneljaosto

Seurassamme on laaja joukko innokkaita koiraharrastajia. Koiria käytetään esim. pysäyttävää hirvikoiraa hirven metsästykseen, ajavalla koiralla tapahtuvaan metsästykseen, luolametsästykseen sekä linnustukseen.

Seuran kenneltoiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä eläinsuojelulliset näkökohdat huomioiden sekä toimia kenneltoiminnan tunnetuksi tekemiseksi, koiraharrastuksen laajentamiseksi ja tehostamiseksi.

Metsästyskoirakokeista seura järjestää hirvenhaukku- ja ajokokeita.

Koemaastoja seura on luovuttanut joka vuosi hirvi- ja ajokokeisiin, seuran jäsenien toimiessa tuomareina sekä oppaina. Seuran jäsenet ovat käyneet myös tuomaritehtävissä kokeissa oman seuran alueen ulkopuolella. Omia koiriaan jäsenet käyttävät kokeissa ja näyttelyissä joista on tullut myös menestystä.

Harmaahirvikoiran työntulos