Johtokunta, Toimikunnat ja virkamiehet

Lapin metsästyshoito- ja ampumaseura ry:n johtokunta

Puheenjohtaja

Timo Ollila

Varapuheenjohtaja

Saku Tuominen

Sihteeri

Marko Silokoski

Rahastonhoitaja

Harri Niemi

Johtokunnan jäsenet

Juha Jaakkola
Mika Aro
Veli Suominen
Jussi Mattila
Antti Tuominen
Juho ylijoki
Viku Vainio
Saku Tuominen
Petri Ala-Kulju

Toimikunnat ja “virkamiehet”

Ampumatoimikunta

Veli Suominen (kokoonkutsuja)
Ari Saarela
Matti Ylijoki
Reijo Hakala
Ilkka Hollmen
Ilmo Jaakkola
Juho Ylijoki
Juha Jaakkola
Tuomo Koskinen
Teemu Suominen
Erkki Riihimäki
Henrik Pertola
Harri Niemi
Matti Lehtonen (Jousiyhdyshenkilö)

Haulikkojaosto:

Antti Tuominen kokoonkutsuja
Juho Markkula
Petri Ala-Kulju
Olli Hovi
Mika Arvela
Matti Lehtonen
Viku Vainio
Rami Koivisto

Riistanhoitotoimikunta:

Mika Aro
Jukka Takala
Janne Sarin
Panu Ala-Siuru
Arto Sulo

Kenneltoimikunta:

Hirvikoira:

Janne Saarivuori (kokoonkutsuja)
Timo Lehtonen
Arto Tanila
Tatu Markkula
Matti Kivelä

Ajokoira:

Juha Koskinen (kokoonkutsuja)
Ville Salonen
Teppo Siivonen
Pasi Salonen
Jussi Mattila

Kolmiolaskentatoimikunta:

Rami Saarinen (kokoonkutsuja)
Viku Vainio
Ilmo Jaakkola
Mika Takala
Matti Ränkman
Matti Kivelä
Mika Aro

Nuorisotoimikunta:

Virpi Tähtinen (kokoonkutsuja)
Kalle Markkula
Rami Saarinen
Petri Ala-Kulju
Mika Aro
Viku Vainio
Noora Lahtinen

Pienpetometsästyksen jahtivoudit

Riistanhoitotoimikunta järjestää pienpetojahdit ja valitsee jahtivoudit aina jahtipäiväksi kerrallaan

Pienpetokilpailun yhdysmies

Rami Saarinen
Teppo Siivonen
Tatu Markkula

Suurpetoyhdysmies

Pasi Salonen Puh. 044-5354984
Juho Markkula Puh. 0500-783765
Arto Sulo Puh. 050-5142411

Kolarihirviyhdysmies

Jari Seikkula Puh. 0500 766776
Pasi Salonen Puh. 044 5354984