Metsäkauriin saalisilmoitus

4.5.2011 6:01 | Ilmo

Metsäkauriin saalisilmoitus

Metsäkaurissaaliin ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (432/2005) mukaan metsästäjän on ilmoitettava alueella toimivaltaiselle Suomen riistakeskuksen alueyksikölle metsäkauriin metsästyksen tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa siitä, kun metsäkauris on tullut metsästetyksi.

Klikkaa ilmoitukseen tästä